Κριτικές

Κριτικές ★★★★★ 5 1 ΚΡΙΤΙΚΕΣ
5 1

Γράψε μία κριτική

Colosseum για πάντα!!

★★★★★
5 5 1
Αναμφισβήτητα το καλύτερο γυμναστήριο της πόλης, το πιο οργανωμένο και με super ομάδα!